Pedodoncija

Dječja i preventivna stomatologija

Mliječni zubi krenu izbijati sa otprilike 6 mjeseci. Kad svi niknu, treba ih biti 10 u gornjoj i 10 u donjoj čeljusti. Sa otprilike 6 godina niču trajne šestice. One su za funkciju glavni zubi, te na njih treba pogotovo paziti.

Važno je otpočetka stvarati zdrave navike; preporuča se djetetu s vlažnom krpom proći oko zuba kako bi s izbjeglo stvaranje plaka. Dok djete ne stekne dovoljnu motoriku za dobro pranje zuba, roditelj bi morao pomagati kod četkanja.

Posjet doktoru dentane medicine preporuča se u dobi od oko godine dana. Iako se teško u toj dobi može nešto napraviti, bitno je privikavanje na preglede zuba i sam ugođaj ordinacije, čime se izbjegava fobija. Prvi pregled bi trebao biti kraći, samo radi upoznavanja. Važno je napraviti ga prije nego što se/ako se jave problemi. Bitan je i pozitivan stav roditelja prema odlascima doktoru dentalne medicine. Dijete se postepeno, i bez forsiranja, uglavnom kroz igru, upoznaje sa ordinacijom i instrumentima (zujalica, puhalica, itd.).

Važnost mliječnih zuba

Mliječni zubi, kao i trajni, imaju funkcijsku, estetsku i fonetsku ulogu. Čuvaju mjesto za trajne zube, te je, iz tog razloga, njihovo zdravlje vrlo bitno. Ukoliko dođe do gubitka mliječnih zuba, smanjuje se prostor za nicanje trajnog naslijednika, te može doći do nekih anomalija položaja zuba. Pored toga, dobro je za trajne zube da niknu u zdravu okolinu, bez karijesa. Pogreška je misliti da mliječne zube ne treba popravljati jer će ispasti.

Pod preventivne mjere u dječjoj stomatologiji spadaju pečaćenje fisura te fluoridacija zuba.

Fluoridacija je premazivanje zuba preparatima flura, čime postaju otporniji prema razvoju karijesa.

Pečaćenje fisura je stavljanje zaštitnog sloja na dio zuba (tekući kompozit), čime se smanjuje mogućnost nastanka karijesa.