Kombinirani radovi

To je vrsta protetskog rada koji se sastoji od fiksnog (most), te mobilnog (djelomična proteza) dijela. Fiksni dio (most) cementira se na zube, dok se pripadajuća djelomična proteza može vaditi iz usta. Mobilni dio se naslanja i upire na fiksni dio uz pomoć etečmena (kopči, ankera), te zajedno čine jednu cjelinu. Etečmeni (kopče, ankeri) djeluju po principu kopče, gdje se matrica obično nalazi u protezi, a patrica u sklopu fiksnog rada. Velika prednost kombiniranih radova pred djelomičnim protezama s kvačicama je estetika, jer se etečmeni, za razliku od kvačica, ne vide.