Potpune proteze

Potpune proteze rade se kad više nema niti jednog zuba u čeljusti. Potpuna bezubost obično se viđa kod osoba starije životne dobi, ali i kod mlađih osoba. Kako je žvakanje jako otežano, bezubost se, putem lošije prehrane i probave, može odraziti na cjelokupno zdravlje organizma. Radi toga, bitno je izraditi kvalitetne potpune proteze. Cilj im je obnoviti žvačnu, estetsku i fonetsku funkciju izgubljenih zuba. Najčešće se izrađuju iz akrilata. Sastoje se od baze koja priliježe uz sluznicu, te umjetnih zuba. Baza se izrađuje iz ružičastog akrilata, kako bi što vjernije oponašala zubno meso u vidljivom predjelu. Kod potpunih proteza baza se proširuje koliko je moguće (ovisno o situaciji u ustima).

To se radi iz dva razloga;:

  • prvi je držanje proteza- uvjetno rečeno, što je veća baza proteze, u pravilu proteze će bolje držati.
  • drugi je prijenos sila- sile se prenose preko proteze i sluznice na kost. Budući da sama sluznica ne može podnijeti preveliko opterećenje, bitno je da se baza proteze što više proširi kako bi se sile ravnomjerno raspodijelile na što veću površinu.

Anatomija gornje čeljusti, omogućava veće proširenje baze proteze, naspram donje čeljusti. Skladno tome, gornje proteze, u pravilu, drže puno bolje od donjih.